Đi du lịch bình thương

Ngày đăng: 13-04-2021

Thời gian dự kiến: 29 Th4 2021 đến 02 Th5 2021

Hành trình từ Hồ Chí Minh

Mục đích chuyến đi: Ẩm thực, Kỳ nghỉ ngắn/cuối tuần, Ngắm cảnh

Đã có ks và có phòng riêng cho người đi cùng

Số lượng thành viên dự kiến: 1

Chi phí dự kiến: 10000000


NGƯỜI ĐĂNG HÀNH TRÌNH

Thien Tran

Họ tên: Thien Tran

Tuổi: 32

Giới tính:

Thông tin: Tìm bạn để đi chơi chung.


Chưa có thành viên nào tham gia hành trình "Đi du lịch bình thương"