Đi xuất ngoại nào

Ngày đăng: 21-05-2022

Thời gian dự kiến: 04 Th6 2022 đến 05 Th6 2022

Hành trình từ Hà Nội

Mục đích chuyến đi: Chuyến mua sắm, Kỳ nghỉ ngắn/cuối tuần

Đi Thăm Quan

Số lượng thành viên dự kiến: Không giới hạn

Chi phí dự kiến: Linh động


NGƯỜI ĐĂNG HÀNH TRÌNH

Nguyễn Dũng

Họ tên: Nguyễn Dũng

Tuổi: 43

Giới tính:

Thông tin:


Chưa có thành viên nào tham gia hành trình "Đi xuất ngoại nào"