giải trí

Ngày đăng: 23-12-2019

Thời gian dự kiến: 27 Th12 2019 đến 30 Th12 2019

Hành trình từ Hồ Chí Minh

Mục đích chuyến đi: Ngắm cảnh

tìm 1 bạn nữ biết đọc maps khi mưa biết chạy vào nhà :)

Số lượng thành viên dự kiến: 1

Chi phí dự kiến: 2000000


NGƯỜI ĐĂNG HÀNH TRÌNH

Nghia Lee

Họ tên: Nghia Lee

Tuổi: 25

Giới tính:

Thông tin: Độc thân vui tính và cực thích phượt.


Chưa có thành viên nào tham gia hành trình "giải trí"