Hành hương Châu Đốc

Ngày đăng: 14-08-2020

Thời gian dự kiến: 14 Th8 2020 đến 15 Th8 2020

Hành trình từ Đồng Nai

Mục đích chuyến đi: Kỳ nghỉ ngắn/cuối tuần

Hành hương cúng Bà

Số lượng thành viên dự kiến: 2

Chi phí dự kiến: Linh động


NGƯỜI ĐĂNG HÀNH TRÌNH

Le Hung

Họ tên: Le Hung

Tuổi: 47

Giới tính:

Thông tin:


Chưa có thành viên nào tham gia hành trình "Hành hương Châu Đốc"