Thanh Hóa - Đà Nẵng - Hội An

Ngày đăng: 17-05-2019

Thời gian dự kiến: 31 Th5 2019 đến 05 Th6 2019

Hành trình từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng

Mục đích chuyến đi: Ẩm thực, Chuyến đi đường phố, Ngắm cảnh

Ngày 1: Đà Nẵng - Bà Nà Hill - Cầu Vàng Ngày 2: Đà Nẵng - Huế (di chuyển bằng xe máy tự thuê) Ngày 3: Du lịch bụi Hội An - về Đà Nẵng

Số lượng thành viên dự kiến: 5

Chi phí dự kiến: 5.000.000 VND


NGƯỜI ĐĂNG HÀNH TRÌNH

Trần Nhất Thu

Họ tên: Trần Nhất Thu

Tuổi: 28

Giới tính:

Thông tin:


THÀNH VIÊN ĐANG THAM GIA