Thiền trong rừng

Ngày đăng: 25-01-2021

Thời gian dự kiến: 08 Th2 2021 đến 16 Th2 2021

Hành trình từ Hồ Chí Minh

Mục đích chuyến đi: Ngắm cảnh

Vào rừng sống ẩn, hoặc thiền

Số lượng thành viên dự kiến: 3

Chi phí dự kiến: 1trieu


NGƯỜI ĐĂNG HÀNH TRÌNH

dad garden

Họ tên: dad garden

Tuổi: 35

Giới tính:

Thông tin: Thích rừng núi


Chưa có thành viên nào tham gia hành trình "Thiền trong rừng"