Dreamers: Home & Coffee

Dreamers: Home & Coffee

Check In
"Dreamers : Home & Coffee" như một bức tranh trừu tượng. Có lẽ các cậu sẽ thắc mắc vì đâu mình lại chọn loại tranh nhiều ẩn tình này để làm phép so sánh nhỉ? Bởi, loại hình nghệ thuật này đại diện cho những yếu tố không hoàn toàn hữu hình như âm thanh, cảm xúc, ý niệm,... Vì thế, người xem tranh cần có sự chiêm nghiệm nhất định để có thể hiểu được ý nghĩa mà tác phẩm muốn gửi gắm, và, mỗi người lại có mỗi góc nhìn khác nhau về thông điệp mà bức tranh kia mang đến.