Đi Dạo Biển

Ngày đăng: 21-05-2022

Thời gian dự kiến: 28 Th5 2022 đến 29 Th5 2022

Hành trình từ Hà Nội đến Thanh Hóa

Mục đích chuyến đi: Kỳ nghỉ ngắn/cuối tuần

Đi dạo tắm biển và ăn Hải Sản

Số lượng thành viên dự kiến: Không giới hạn

Chi phí dự kiến: Linh động


NGƯỜI ĐĂNG HÀNH TRÌNH

Nguyễn Dũng

Họ tên: Nguyễn Dũng

Tuổi: 43

Giới tính:

Thông tin:


Chưa có thành viên nào tham gia hành trình "Đi Dạo Biển"