Xả stresss

Ngày đăng: 20-07-2020

Thời gian dự kiến: 19 Th9 2020 đến 22 Th9 2020

Hành trình từ Thanh Hóa đến Vĩnh Phúc

Mục đích chuyến đi: Ẩm thực, Kỳ nghỉ ngắn/cuối tuần, Ngắm cảnh

giải trí sau giờ làm, gặp gỡ bạn bè làm quen

Số lượng thành viên dự kiến: Không giới hạn

Chi phí dự kiến: 3tr


NGƯỜI ĐĂNG HÀNH TRÌNH

Thông Nguyễn

Họ tên: Thông Nguyễn

Tuổi: 32

Giới tính:

Thông tin:


THÀNH VIÊN ĐANG THAM GIA