THÔNG TIN CỦA Giàng Hạnh Phúc

Tuổi: 33

Giới tính:

Tự giới thiệu: Porter tour guide Tà Xùa, Tà Chì Nhù,Lùng Cúng, Putaleng, Kỳ Quan San, Nhìu Cồ San

Xem thêm