THÔNG TIN CỦA Hoàng Minh Đức (Hoàng Tử Bé)

Tuổi: 32

Giới tính:

Tự giới thiệu: "Chấp nhận dáng vẻ vốn có của bản thân"

Xem thêm