Khám phá Na Hang

Cắm trại
Ngắm thác và cắm trại ven hồ Na Hang
Camping Lều Trại
ăn dã ngoại
đi bộ
Khởi hành từ Tuyên Quang
Xuất phát lúc 7h, 07 Th8 2023, ngày về 10 Th8 2023
Số lượng thành viên dự kiến: 8
Chi phí dự kiến: Từ 1.000.000đ đến 2.000.000đLỊCH TRÌNH

Ngày 1: Test 1
Test 1Thành viên đăng tour

Vua Ăn Mày
Họ tên: Vua Ăn Mày
Tuổi: 33
Giới tính:
Thông tin: không quan trọng bạn đi chậm như thế nào miễn sao bạn đừng bao giờ dừng lại