Lạng Sơn - Thảo Nguyên Đồng Lâm

Cắm trại
Cắm trại 1ngày 2 đêm khám phá thảo nguyên đồng lâm
Cắm trại ngoài trời tại thảo nguyên đồng lâm
Ăn uống camping ngoài trời, đồ ăn mang theo do Poter chuẩn bị
Đi ô tô đến hữu lũng Đi bộ trekking đến thảo nguyên
Khởi hành từ Hà Nội
Xuất phát lúc 8h00, 08 Th7 2023, ngày về 30 Th7 2023
Số lượng thành viên dự kiến: 8
Chi phí dự kiến: Từ 1.000.000đ đến 1.500.000đLỊCH TRÌNH

Ngày 1: Đồng Lâm
Đến thảo nguyên đồng lâm, cắm trại chèo sup checkin và nghỉ ngơi
Ngày 2: Trekking Hồ
Đi bộ sâu vào trong thung lung lũng khám pháThành viên đăng tour

Quoc Huy Nguyen
Họ tên: Quoc Huy Nguyen
Tuổi: 26
Giới tính:
Thông tin: