Trekking Mù Cang Chải

Trekking
Đi bộ khám phá mù cang chải
ở Lán trại
ăn dã ngoại
đi bộ
Khởi hành từ Lào Cai
Xuất phát lúc 7h, 07 Th8 2023, ngày về 10 Th8 2023
Số lượng thành viên dự kiến: 8
Chi phí dự kiến: Từ 2.000.000đ đến 3.000.000đLỊCH TRÌNH

Ngày 1: Test 1
Test 1Thành viên đăng tour

Cu Porter
Họ tên: Cu Porter
Tuổi: 33
Giới tính:
Thông tin: XE ÔM chuyên nghiệp: Người dẫn đường bản địa+Porter+Leo Núi+Nhiệt Tình