HUẾ, TÌNH NHƯ MỘT BÀI THƠ
Một ngày trên đỉnh núi Tây thiên (Vĩnh Phúc)